חאלד אבו עסבה

מחזור ב', שנת סיום 1995
מנהל, מכון מסאר למחקר - מכון מחקר לייעוץ ותכנון חברתי

יצירת חברה שבה ממלאים כל חבריה תפקיד פעיל, וברשותם הכלים למימוש הפוטנציאל המלא שלהם.