זהבה שמש

מחזור ד', שנת סיום 1997
מנהלת אגף תכנון ופיתוח, משרד החינוך

פיתוח, חידוש, יצירה והנגשה של כלים, מודלים, תוכניות ודגמי הוראה, הנגזרים מהעולם התאורטי, עבור אנשי החינוך. הכלים הללו יעודדו שיח מתמשך על ההיבטים המרכזיים ברמה התאורטית וברמה המעשית, ואף ישפיעו על עולם החינוך בהיבטים יום-יומיים.