ורד בכר

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
מייסדת ומנהלת סמינר שושנים לאמנויות ומדעים, האגודה לקידום החינוך

בירור היחסים בין היהדות החרדית לבין המודרנה והחילוניות. השמעת קול אינדיבידואלי וגישור בין עולמות זהות שונים מתוך מחויבות לעולם התורני.