ורד אמר

מחזור י"ט, שנת סיום 2012
מ"מ מנהלת בית הספר למצוינות בשלטון המקומי (בהקמה), מרכז השלטון המקומי בישראל

"להגות, ליצור ולפעול מחוץ לגבולות המוכר והבטוח כדי להיטיב".