ורד אלטשולר אזרחי

מחזור כ', שנת סיום 2013
מנהלת ומייסדת מרכז הורים מורים וילדים , בית ספר גואטמלה, ירושלים

קידום קשר מיטבי בין מערכת החינוך לבין המשפחה למען הצלחת הילד ורווחתו, מתוך עידוד שותפות עם כל אוכלוסיית ההורים ובהתאם לצרכיהן המשתנים של קבוצות שונות באוכלוסייה.