ורד אלטשולר אזרחי

מחזור כ', שנת סיום 2013
מנהלת ומייסדת מרכז הורים מורים וילדים, בית ספר גואטמלה, ירושלים

קידום קשר מיטבי בין מערכת החינוך לבין המשפחה למען הצלחת הילד ורווחתו, מתוך עידוד שותפות עם כל אוכלוסיית ההורים ובהתאם לצרכיהן המשתנים של קבוצות שונות באוכלוסייה.