ורדה שיפר

מחזור ג', שנת סיום 1996
עמיתת מחקר, מכון ון ליר בירושלים

חיזוק החינוך הציבורי וניתוק הקשר בין מעמד כלכלי-חברתי לבין הישגים לימודיים. הבטחה שכל ילד, ללא קשר למוצאו, למצבה של משפחתו ולמקום מגוריו יוכל למצות את יכולותיו ולממש את מאווייו. חינוך ציבורי איכותי הוא תנאי מוקדם ליצירת חברה הוגנת, הנהנית מרמת אמון גבוהה ומערבות הדדית בין חבריה.