וליד מולא

מחזור ז', שנת סיום 2000
מרצה, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

שינוי במערכת החינוך, ובשירותים החברתיים בארץ, בעיקר במגזר הערבי, על ידי יצירת תנאים מיטביים להתפתחותם התקינה של הילדים ושל הבוגרים ולהשתתפות היחיד בבניית המרקם הקהילתי ובעיצוב פני החברה והמדינה. מתוך השינוי בחינוך תיווצר חברה מודעת, ביקורתית ואקטיבית.