הרן רייכמן

מחזור י"ז, שנת סיום 2010
מנהל מקצועי, הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

חינוך הדור הבא של המשפטנים לאחריות חברתית ולסיוע לאוכלוסיות מוחלשות. קידום שינוי חברתי בחברה בכלל ובמערכת החינוך בפרט למען שוויון הזדמנויות וצדק חברתי.