דני מוג'ה

מחזור ז', שנת סיום 2000
ראש המחלקה לקולנוע בפקולטה לאמנויות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

הכשרה וטיפוח קולנוענים-מורים-מעורבים-חתרנים-מרדנים-אוהבי אדם-ושונאי בצע כסף שיחוללו שינויים בקולנוע ובמערכת החינוך הישראליים.