דניאל אלעזר

מחזור י"א, שנת סיום 2004
סגן נשיא המכון ומנהל תוכנית בארי, מכון שלום הרטמן

התחדשות יהודית בישראל שתחזיר את תחושת השייכות לציבור הישראלי הלא אורתודוקסי על מגוון זרמיו לתרבות היהודית, ושתעמיק את זהותו היהודית-ישראלית. כך ישוב ציבור זה להיות שותף פעיל באפיון המרחב הציבורי הישראלי על בסיס ערכים דמוקרטיים ויהודיים פלורליסטיים, תוך כדי שיתוף כל המגזרים של החברה הישראלית – היהודיים והלא יהודיים – והתחשבות בהם.