דניאל אלעזר

מחזור י"א, שנת סיום 2004
מנכ"ל, יד ביד – מרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל

התחדשות יהודית בישראל שתחזיר את תחושת השייכות לציבור הישראלי הלא אורתודוקסי על מגוון זרמיו לתרבות היהודית, ושתעמיק את זהותו היהודית-ישראלית. כך ישוב ציבור זה להיות שותף פעיל באפיון המרחב הציבורי הישראלי על בסיס ערכים דמוקרטיים ויהודיים פלורליסטיים, תוך כדי שיתוף כל המגזרים של החברה הישראלית – היהודיים והלא יהודיים – והתחשבות בהם.