דנה אלכסנדר

מחזור י', שנת סיום 2003
לשעבר מנהלת המחלקה המשפטית והמחלקה לזכויות אזרחיות ופוליטיות, האגודה לזכויות האזרח בישראל

חקירתן והבנתן של הסיבות שעשויות להסביר את הקושי ביצירת אתוס חברתי ופוליטי של זכויות אדם בישראל. פתיחת ערוצים לחשיבה חדשה על קידום זכויות אדם בחברה, דוגמת ישראל, המתאפיינת בתפיסות דתיות וקולקטיביסטיות מושרשות.