דליה פרץ

מחזור ח', שנת סיום 2001
מנהלת האגף לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה, משרד החינוך

קידום ערכי צדק חברתי, רב-תרבותיות וחינוך לשלום במערכת החינוך על ידי מתן הזדמנויות שוות לאוכלוסיות מוחלשות, על ידי הגדלת אחריות המדינה למכלול צורכי התלמידים ועל ידי הפיכת בתי הספר לבתי חינוך איכותיים הרואים את תלמידיהם, אוהבים אותם ומעניקים להם כר פורה להתפתחות.