דיאנא דעבול

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
מנהלת, מרכז אלפרח לתמיכה לתלמידים ליקויי למידה בבתי ספר פרטיים בירושלים המזרחית

תיקון עולם פירושו תיקון החינוך. תיקון זה יתממש כאשר אנשי חינוך יראו בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית. במשימה זו התחלתי את דרכי ואמשיך בה לנצח.