דורון קורן

מחזור ה', שנת סיום 1998
משכתב-עורך במוסף גלריה, עיתון הארץ

הקניה לכל תלמיד בארץ את יכולת הקריאה הרהוטה של טקסט עברי מנוקד, כדי שייפָּתחו מחדש לפני התלמידים הישראלים אוצרות הרוח הגדולים ביותר של עם ישראל: התנ"ך והשירה.