דויד נמרוד סימרוט

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
מנהל, קריית חינוך שש שנתית- גימנסיה גן נחום, ראשון לציון

יצירת חברה שבה בתי הספר משמשים קרקע למפגש חברתי בין ילדים הבאים מרקע שונה, שבה ייהנו מתחושת ביטחון, משייכות ומאמונה בעצמם, ובה תהיה להם ההזדמנות לגדול ולהתפתח בחיים.