דוד פרידמן

מחזור י"ט, שנת סיום 2012
מנהל, בית ספר על יסודי שש-שנתי אסיף משגב, משגב

לאפשר ולטפח למידה מתוך מוטיבציה פנימית של מורים ותלמידים במערכת החינוך הציבורית של ישראל.