דבורה סמט

מחזור ז', שנת סיום 2000
מורה ורכזת בתחומי מדע ומחשבת ישראל, בתי ספר תיכוניים ועל-תיכוניים

להגדיל ולהרחיב את הידע ואת המיומנויות של המורים והתלמידים במסגרות החינוך החרדיות. לפעול למען הכשרת מורים מקצועית יותר במגזר החרדי.