גיא לוי

מחזור ב', שנת סיום 1995
יועץ לחדשנות בלמידה עצמאי,

התאמת מערכת החינוך לתפיסות ולדרישות של המאה ה-21 ומתן אפשרות לבתי ספר לקדם את פיתוחם האישי של התלמידים באמצעות לימודים מקוונים, כדי להכין אותם לחיים במציאות גלובלית חדשה מהבחינות התרבותית, החברתית, הפוליטית והכלכלית.