בני פרל

מחזור י', שנת סיום 2003
מנהל בית ספר וראש הישיבה, הישיבה לאמנויות ומדעים "בר אילן"

הפצת רעיון "שלמות ההפכים" הדוגל בקיום דיאלוג תמידי של הפרט והחברה בין רעיונות, קבוצות, שיטות ומחשבות המבטאים עמדות מנוגדות זו לזו.