בלהה אדמנית

מחזור ה', שנת סיום 1998
מרצה לחינוך ויהדות בנושאי משפחה ומגדר, המכללה האקדמית הרצוג, מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

הקמת מסגרות לליבון וללימוד סוגיות הנוגעות ליחסים שבין המינים ולמקומה של האישה במרחב המשפחתי והציבורי. "הארת" הקולות השוויוניים במקורות היהודיים, המעניקים ביטוי הולם למעמדה השוויוני של האשה כמי ש"נבראה בצלם א-לוקים" ופועלת למען פיתוחה ועיצוב דמותה של החברה כולה.