בינה פבזנר

מחזור ה', שנת סיום 1998
מנהלת, בית ספר "שורשים" משלב לדתיים וחילוניים, מושב נטור

יצירת חינוך ערכי-אידאולוגי, המתבסס על תפיסת היהדות כשייכת לכולם. זכותו ומחויבותו של כל אדם להגדיר את המשמעות של יהדות עבורו ואת דרכו ביהדות. בית הספר יישען על יהדות פלורליסטית, על חיבור לטבע ולסביבה, על חינוך אישי ועל נראות מלאה של כל באיו.