באסם עיאדאת

מחזור י"א, שנת סיום 2004
מפקח כולל (בתי ספר יסודיים) במחוז הצפון, משרד החינוך

יצירת מערכת חינוכית המעודדת ילדים יהודים וערבים ללמוד יחדיו, להגיע להישגים אקדמיים גבוהים ולרכוש כבוד הדדי אלה כלפי אלה.