ארנון ברוקשטיין

מחזור ו', שנת סיום 1999
מורה דרך ארצי - מומחה לירושלים,

בניית חברה המקדשת סובלנות ופלורליזם כערכים מובילים, ומנחילה גאווה בפיתוח הארץ בקרב יושביה.