ארי סמג'ה

מחזור י"ג, שנת סיום 2006
מפמ"ר תחום הלכות ואורחות חיים, מעיין החינוך התורני

העצמת היחיד ברמה האישית והמשפחתית באמצעות גיבוש תורה חינוכית מבוססת מחקר, שתעניק לו ידע, כלים ומיומנויות. תורה חינוכית זו תתרום להתנהלות שבין אדם לרעהו ובין אדם לסביבתו באופן שיאפשר לכל אדם לנהל חיים איכותיים ומשמעותיים.