ארי סמג'ה

מחזור י"ג, שנת סיום 2006
מרצה, מרכז ארצי להשתלמויות עובדי הוראה של משרד החינוך במכללת קיי

העצמת היחיד ברמה האישית והמשפחתית באמצעות גיבוש תורה חינוכית מבוססת מחקר, שתעניק לו ידע, כלים ומיומנויות. תורה חינוכית זו תתרום להתנהלות שבין אדם לרעהו ובין אדם לסביבתו באופן שיאפשר לכל אדם לנהל חיים איכותיים ומשמעותיים.