אריה מארק

מחזור י"ב, שנת סיום 2005
מפקח כולל ממ"ד על יסודי, מנח"י – מינהל חינוך ירושלים

ליווי מנהלי בתי הספר הממלכתיים-דתיים העל-יסודיים בירושלים לטיוב מערכת החינוך העל-יסודית ולקידומה.