אריאל לוי

מחזור ז', שנת סיום 2000
לשעבר סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי, משרד החינוך

שאיפה לקידום הישגים לימודיים חברתיים וערכיים באמצעות שיפור תהליכי הוראה, למידה וחינוך במוסדות החינוך. קידום שוויון הזדמנויות פדגוגי עבור תלמידי מדינת ישראל, מתן למענה לצרכיהם של תלמידים מאוכלוסיות ייחודיות ומוחלשות וסיוע לתלמידים בסיכון.