אפרת דגני-טופורוב

מחזור י"ח, שנת סיום 2011
רכזת פיתוח תוכן, יד הנדיב

השפעה על החברה האזרחית בכלל ועל קובעי מדיניות בפרט לפעול לכינון צדק חברתי, לשוויון הזדמנויות ולאחריות חברתית.