אסתר גינדין

מחזור ד', שנת סיום 1997
לשעבר מנחת קבוצות וסדנאות בהוראת המדעים,

פיתוח וקידום ההוראה האיכותית בבתי הספר (רק מורים טובים!) כגורם לקידום מערכת החינוך בישראל.