אסתי רוסט

מחזור ט', שנת סיום 2002
יועצת ארגונית במערכות חינוך ויועצת זוגית ומשפחתית,

הפיכת בית הספר למוסד חינוכי בעל משמעות ממשית לחיי התלמיד, המאפשר לו כר לצמיחה ולהתפתחות.