אסנת בר אור

מחזור ט', שנת סיום 2002
הוראת סדנא דו-לשונית במשכן לאמנויות, אוניברסיטת חיפה

קידום חברה רב-תרבותית, שותפות, שלום וצדק חברתי, תוך כדי שימוש בעשייה תרבותית ככלי לאקטיביזם אזרחי וליצירת קהילה.