אמנון כרמון

מחזור א', שנת סיום 1994
מרצה, המכללה האקדמית בית ברל

שינוי פני החינוך בישראל ובעולם באופן שיאפשר לו להתמודד בצורה משמעותית ומושכלת עם שאלות חברתיות, פוליטיות וסביבתיות מהותיות העומדות בפני האנושות בראשית המאה ה-21. פיתוח של תפיסה כוללת חדשה לבית הספר, המכונה "חינוך למשמעות" המיועדת להוביל אותו להתמודדות חיונית זו עם האתגרים הללו.