אמנון כרמון

מחזור א', שנת סיום 1994
מרצה , המכללה האקדמית בית ברל

שינוי פני החינוך בישראל ובעולם באופן שיאפשר לו להתמודד בצורה משמעותית ומושכלת עם שאלות חברתיות, פוליטיות וסביבתיות מהותיות העומדות בפני האנושות בראשית המאה ה-21. פיתוח של תפיסה כוללת חדשה לבית הספר, המכונה "חינוך למשמעות" המיועדת להוביל אותו להתמודדות חיונית זו עם האתגרים הללו.