אמנון גולדמן

מחזור ו', שנת סיום 1999
מורה לאנגלית ומחנך, עירוני ג' חיפה

הפיכת בית הספר לסביבה המאפשרת לכל תלמיד לפתח ולבטא את מרבית כישוריו הרגשיים, החברתיים, הקוגניטיביים והמנטליים. הפיכתו למוסד בעל משמעות הנטוע בקהילתו הספציפית ומקיים עמה דיאלוג אקטיבי מתוך זיקה לחברה הישראלית בכללותה.