אמירה פרלוב

מחזור י', שנת סיום 2003
מנהלת בית ספר, בי"ס משותף דתי-חילוני, כפר אדומים

יצירת חברה המחנכת את בניה ואת בנותיה למעורבות, לקבלת אחריות ולהבנת היהדות כרצף מאוחד, המכיל מופעים רבים ומגוונים של תפיסות עולם, אמונות ואורחות חיים, הדרים בכפיפה אחת וצומחים יחדיו.