אלעד רוזנטל

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
מנהל היחידה לאכיפה אזרחית, פרקליטות המדינה

השפעה על תפיסתו העצמית ועל מיצובו של השירות הציבורי בישראל, כקבוצה נבחרת המוצאת ייעוד ומשמעות באמצעות שירות הציבור. כל זאת באמצעות החינוך, שיפור איכות פנימית וחשיפה ציבורית.