אלירז קראוס

מחזור א', שנת סיום 1994
מנהלת אגף, ראש אשכול רוח וחברה במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

הרחבת האפשרויות ללמידה משמעותית וחווייתית בתחומי הרוח והחברה; שילוב הערכים היהודיים-ציוניים, ההומניסטיים והדמוקרטיים בהוראת תחומי הדעת; חיזוק מעמדם של תחומי הליבה - היסטוריה, ספרות ותנ"ך - בכל בתי הספר בישראל; קידום האנושיות והאכפתיות בחינוך ובחברה בישראל.