אליעזר הופמן

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנחה חינוך טיפול קידום נוער מחוז חרדי, משרד החינוך

פיתוח מקצועי של עובדי קידום נוער להענקת מענה חינוכי טיפולי ואישי, פיתוח כלי מדידה להערכת איכות העבודה החינוכית-טיפולית הנעשית במרכזי קידום נוער והטמעת השימוש בכלים אלה, כדי להנכיח פעילות זו וכדי להביא להכרת המשפחה, הקהילה והמַטֶּה בה ובחשיבותה.