אליעזר הופמן

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנחה חינוך טיפול קידום נוער מחוז חרדי , משרד החינוך

פיתוח מקצועי של עובדי קידום נוער להענקת מענה חינוכי טיפולי ואישי, פיתוח כלי מדידה להערכת איכות העבודה החינוכית-טיפולית הנעשית במרכזי קידום נוער והטמעת השימוש בכלים אלה, כדי להנכיח פעילות זו וכדי להביא להכרת המשפחה, הקהילה והמַטֶּה בה ובחשיבותה.