איתי אשר, ז''ל

מחזור כ', שנת סיום 2013
מ"מ המדען הראשי, משרד החינוך

שיפור הממשק הדו-כיווני בין המחקר המדעי ובין שדה החינוך. מחד גיסא, ביסוס המדיניות על ידע מחקרי עדכני ואיכותי מן הארץ והעולם, ומאידך גיסא, ביסוס המחקר החינוכי בישראל על התפתחויות בשדה המקומי.