איתי אלטר

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
סגן מנהל, תיכון אנקורי קמפוס צפון

שותף ביצירה ובקיום של סביבות תומכות למידה המתבססות על עקרונות של דיאלוג, התנסות וחופש. סביבות אשר מטרתן העיקרית היא ללוות לומדים מסוגים שונים במעבר מתלות לעצמאות ומעצמאות לתלות הדדית, תוך כדי שמירה על הסקרנות המולדת של הלומד ופיתוחהּ.