איריס וולף

מחזור ט"ו, שנת סיום 2008
משנה למנכ"ל, פדגוגיה, World ORT קדימה מדע

צמצום הפערים החינוכיים בין תלמידים מהמרכז ומהפריפריה באמצעות הנגשת חומרי הלמידה, הקניית מיומנויות המאה ה-21 וחשיפה לסביבות למידה מתוקשבות - רלוונטיות וחדשניות - מקדמות למידה, הוראה והערכה בבית הספר.