איציק שחר

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
מנהל חטיבה עליונה , בית הספר ברנקו-וייס ע"ש הרצוג, בית חשמונאי

עיצוב בית הספר כזירה שהמעשה החינוכי בה מבוסס על חשיבה והבנה יוצרת. בית ספר המכין את בוגריו להשתלבות מיטבית בחברה ובעולם העבודה העתידי, ומחנכם לערכי יסוד של פלורליזם וסובלנות.