אימאן חטיב-יאסין

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנהלת ומקימה, מתנ"ס זמר, מועצה מקומית זמר

נשים פעילות, מובילות ומשתתפות בהנהגה הפוליטית והציבורית המקומית והארצית. בו בזמן הן מודעות למציאות שלהן וליכולותיהן, שומרות על זהותן הלאומית ונשענות על העוגנים של המורשת הדתית, אשר דורשת שוויון וכבוד לכל אדם באשר הוא ללא קשר למינו ולמעמדו.