איל שאול

מחזור י"ד, שנת סיום 2007
ראש תחום פיתוח מקצועי, המכללה האקדמית בית ברל

הבניית מערכת חינוך המעניקה מענה אישי לכל אחד מתלמידיה ומובלת על ידי מורים הזוכים למעמד ציבורי ומקצועי מכובד, מתוך מטרה להפוך את החינוך לכלי היוצר שוויון אזרחי ומקדם פלורליזם על כל רכיביו ורבדיו.