אילאיל אלכסנדר

מחזור י"ח, שנת סיום 2011
בימאית בית, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

פיתוח פורמטים חינוכיים בעלי השפעה חברתית באמצעות שימוש מובנה ומתקדם בסרטי תעודה ועלילה ישראליים. כך יוכל הידע המועבר במערכת החינוך להיתרגם לדילמות ערכיות, חברתיות, מתוךהמציאות הממשית של התלמידים, ויועמקו בקרבם ממדי החוויה.