איה רימון

מחזור כ"א, שנת סיום 2014
לשעבר מנהלת המגזר הבדואי בדרום ישראל , החברה להגנת הטבע

קידום שוויון ההזדמנויות וחופש הבחירה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל, באמצעות השתתפות אזרחית פעילה ותכניות לפיתוח מנהיגות מקומית מקיימת, המבוססות על התנסות מתמשכת של בני נוער בעשייה סביבתית-חברתית.