איה רימון

מחזור כ"א, שנת סיום 2014
לשעבר מנהלת המגזר הבדואי בדרום ישראל, החברה להגנת הטבע

קידום שוויון ההזדמנויות וחופש הבחירה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל, באמצעות השתתפות אזרחית פעילה ותוכניות לפיתוח מנהיגות מקומית מקיימת, המבוססות על התנסות מתמשכת של בני נוער בעשייה סביבתית-חברתית.