אורלי פרוכטר יגודובסקי

מחזור י', שנת סיום 2003
מנחת מנהלי בתי ספר ומנחה של מנחי מנהלי בתי ספר במחוז דרום, אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

יצירת מרחב בטוח ומאפשר המעודד למידה משותפת לתלמידים, למורים, להורים ולקהילה.