אורי ארליך

מחזור ו', שנת סיום 1999
מנהל אגף חינוך והדרכה, רשות הטבע והגנים

הגברת מודעותם של אזרחי ישראל לסביבתם ולשמירה על אורח חיים מקיים, ובכלל זאת עידודם לטייל בשמורות ובאתרי המורשת בדרך ארץ, לשמור על כללי האתיקה של טיול בשטחים מוגנים ולגלות מעורבות פעילה בעשייה סביבתית.