אורית סומר

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנהלת, בית הספר התיכון קשת בירושלים

פיתוח בית הספר היסודי הציבורי כמרחב לחיזוק יסודות החברה הישראלית ונורמות ההתנהגות האזרחיות בה, ולהצמחת בני אדם לומדים ותרבות למידה.