אודי קליין

מחזור י"ט, שנת סיום 2012
מנהל, בית הספר לאומנויות, קמפוס אריסון, תל אביב-יפו

הצבת מושג השיח כציר מארגן של העשייה החינוכית, ביישומים חברתיים-רגשיים ופדגוגיים ופיתוח של אדם מקשיב ואמפתי, וֶרבלי ובעל אוריינות שפתית' המאפשרת לו התמודדות מיטבית עם אתגרי העולם המשתנה.