אודי ליאון

מחזור ג', שנת סיום 1996
מייסד ומנכ"ל, סוגיה

מאבק על "תיקון עולם" בתחומים שבהם האדם יכול לפעול. אחד התחומים העיקריים הוא מתן במה לאמנות השואבת את השראתה מהתרבות היהודית, ובד בבד עידוד גיוון רב-תרבותי של חרדים, של ערבים, של עולים ושל דתיים והבאתם למרכז העשייה של עולם הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה.