אודיה ברקן

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
רכזת לימודי מוסיקה יהודית ומוסיקה ערבית, בית הספר למוסיקה, הקריה האקדמית אונו

פיתוח חיבורים מוסיקליים בין אנשים, תרבויות וקהילות, מתוך הנחה כי המוסיקה היא ענין קיומי וכלי חינוכי וערכי רב עוצמה.